ЕС проект   12 август 2014 г., Бест Уестърн Хотел Европа, зала Европа, начало: 9:30


Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

Бихме желали да Ви поканим да вземете участие в заключителна пресконференция във връзка с приключване на Проект BG051PO001-7.0.07-0005.C0001 - “ЕФЕКТИВНИ, КВАЛИФИЦИРАНИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ЧР ЧРЕЗ ТРАНСГРАНИЧЕН ОБМЕН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ OUTPUT MANAGEMENT".

Бенефициент на проекта е Коммкуест България ЕООД. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Пресконференцията ще се проведе на 12 август 2014 г. от 9:30 часа в зала Европа на Бест Уестърн Хотел Европа. Участие в нея ще вземат екипът и експертите по проекта, както и представители на целевите групи.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с постигнатите резултати, обменените иновативни практики за персонализация, нови идеи и опит при управлението на документи.

Ще бъде направена демонстрация на технологията Anoto Digital Pen за автоматизация на бизнес процеси с документи, увеличаване на продуктивността и избягване на ръчната обработка.

Допълнително ще бъдат представени различни начини за персонализация на комуникацията с клиенти, включително и чрез използване на виртуална реалност.

Моля, потвърдете Вашето участие на тел: 02 437 20 50 или мейл: office_sofia@commquest.at

Очакваме Ви!
Коммкуест България

 

Бенефициент:
Коммкуест България ЕООД


Контакти:
гр. София 1113, жк “Изток”,
ул. “Георги Бакалов” 1, офис 1
тел: 02 437 20 50
мейл: office_sofia@commquest.at
www.commquest.at

 
Партньор:
Коммкуест ИТ Сървисис,
АВСТРИЯ

Старт на проекта: Май 2013
Край на проекта: Август 2014
Продължителност: 16 месеца

Управляващ орган:
Министерство на труда и социалната политика