ЕС проект

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

Bихме желали да Ви поканим да вземете участие в пресконференция по запознаване с Проект “ЕФЕКТИВНИ, КВАЛИФИЦИРАНИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ЧР ЧРЕЗ ТРАНСГРАНИЧЕН ОБМЕН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ OUTPUT MANAGEMENT", BG051PO001-7.0.07-0005.C0001

Бенефициент на проекта е Коммкуест България ЕООД. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Пресконференцията ще се проведе на 27 май 2013 г. от 10.30 часа в зала Средика на Гранд Хотел София. Участие в нея ще вземат екипът и експертите по проекта.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати.

Моля, потвърдете Вашето участие на тел: 02 437 20 50 или мейл: office_sofia@commquest.at

Очакваме Ви!
Коммкуест България


27 май 2013 г.
Гранд Хотел София
зала Сердика
начало: 10.30
Бенефициент:
Коммкуест България ЕООД

Контакти:
гр. София 1113, жк “Изток”,
ул. “Георги Бакалов” 1, офис 1
тел: 02 437 20 50
мейл: office_sofia@commquest.at
www.commquest.at

Партньор:
Коммкуест ИТ Сървисис,
АВСТРИЯ

Старт на проекта: Май 2013
Край на проекта: Юни 2014
Продължителност: 14 месеца

Управляващ орган:
Министерство на труда и социалната политика