ЕС проект

“ЕФЕКТИВНИ, КВАЛИФИЦИРАНИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ЧР ЧРЕЗ ТРАНСГРАНИЧЕН ОБМЕН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ OUTPUT MANAGEMENT", BG051PO001-7.0.07-0005.C0001

Бенефициент:
Коммкуест България ЕООД

Контакти:
София 1113, Изток,
ул. Георги Балаков 1, офис 1
тел: +359 (0) 888 268 224
e-mail: office_sofia@commquest.at
уеб: www.commquest.at

Партньор:
Коммкуест ИТ Сървисис,
Австрия

Старт на проекта: Май 2013
Край на проекта: Юни 2014
Продължителност: 14 месеца

Управляващ орган:
Министерство на труда и социалната политика