ЕС проект

Проектът включва 40 души от България, които участват в изпълнението на проекта, работят в малки, средни и големи предприятия в сектора на услугите, финансовите институции, мобилните оператори, електрическите компании и други, които са заинтересовани от въвеждането на управлението на документи с цел подобряване на нивото на изходящи комуникационни канали, както и възможности за обучение на персонала.