Пазарни механизми


• Ефективност

– Време за достигане до пазара
– Автоматизация
– Праволинейна обработка
– Подобряване на контрола над съдържанието
– Лесна промяна при нови регулации

• Конкурентност

– По-добро преживяване за клиентите
– Ефективни и релевантни клиентски съобщения
– Навременна комуникация
– Upsell и cross-sell

• Технология

– Унифицирана уеб и печатна инфраструктура
– Отстраняване на излишни системи
– Намаляване на разходите
– Изграждане на инфраструктура от бъдещетоУправление на комуникацията с клиенти

В наши дни организациите действат под огромен натиск за подобряване опита на клиентите едновременно със съкращаване на разходи и увеличаване на ефективност. Софтуерите за управление на документи помагат на компаниите да се изправят пред тези предизвикателства с продукти, които се интегрират със съществуващите работни потоци и инфраструктура за създаване и доставка на силно персонализирани интерактивни бизнес комуникации.

Основни характеристики

• Ориентирана към услуги архитектура
• Цялостна XML поддръжка
• Стабилни възможности за трансформация на данните
• Pure Java EE разгръщане
• Интеграция с услуги за мрежова сигурност
• Голям обем пакетна обработка
• Скалируемост, генериране на документ при поискване
• Правила, основани на правна рамка
• Подходящи инструменти за създаване на документи, в т.ч.:
- Microsoft ® Word за договори, предложения, цитати, и кореспонденция
- Adobe ® InDesign ® за маркетинг и отчети
- Adobe Dreamweaver ® за HTML имейли и целеви страници, уеб
- Браузер-базирани Microsoft Word редакции за бизнес потребители
• Единно хранилище за съдържание, монтаж и доставка
• Многоканално публикуване (печат, електронна поща, уеб, SMS)
• Многоезична поддръжка
• Услуги за проверка на документи

Основни предимства

• По-богато преживяване за клиентите
• Консолидиран инфраструктура за печатните и интернет комуникации
• Автоматизирано управление на кореспонденция
• Сложни извлечения и финансови отчети
• Праволинейна генерация на документ
• Подобрена ефективност на преговорите по договорите
• Сигурни уеб комуникации
• Богати, персонализирани електронни писма
• Подобрена чувствителност, точност и съответствие